"הצופה לילדים" – רקע היסטורי 9

גיליונו הראשון של שבועון הילדים הצופה לילדים הופיע בל ' בשבט תש "ז ) , ) 20 . 2 . 47 והוא צורף לעיתון הצופה , כדרכם של כל עיתוני הילדים באותה תקופה . את הוצאת העיתון יזם הרב מאיר ברלין , נשיא " המזרחי " . כשיצא לאור הגיליון הראשון כתב הרב ברלין כי יום חג הוא זה , והגדיר את מטרת העיתון : " לתת לכם , קוראים צעירים , חומר קריאה וגם שעשוע אשר תתענגו עליו , ויחד עם זה להכניסכם אל עולם הרוח של יהדות נאמנה , מבוססת על קדושת התורה , חזון הנביאים , אמונת חכמים ואהבת ישראל " . עורכיו הראשונים של העיתון היו הסופר אברהם ברטורא והמורה הפובליציסט משה טביומי , ולדברי חוקר ספרות הילדים אוריאל אופק מדובר בשיתוף פעולה בין ברטורא " הקל " בגישתו לבין טביומי הרציני ו " הכבד " . ואכן רצינותו של טביומי ניכרת היטב בעיתון . מדור האקטואליה " פרשת הימים " , שייבחן כאן בהרחבה ואשר נכתב בידי טביומי , כתוב בדרך כלל באווירה רצינית , קודרת ואפילו מעיקה , ולעתים נוצר הרושם שמדור זה אין מקומו בעיתון ילדים . בתשי " א החליף בנימין צביאלי את טביומי בעריכת העיתון . צביאלי היה מתון בעמדותיו ומסויג ביחסו לכוח וחילופי העורכים...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה