פרק שביעי "הצופה לילדים" ויחסו לכוח

במהלכה של מלחמת העצמאות פרסם הצופה לילדים מכתב של הילד אליעזר דון יחיא מכפר חסידים . דון יחיא , לימים פרופסור באוניברסיטת בר - אילן וחוקר הציונות הדתית , כתב לחייל העברי בשדה הקרב : שלום רב לך אחי החייל העברי ] ... [ אתה לוחם בחזית ושופך את דמך למען המולדת , ונלחם עם פראי המדבר שכירי בווין ] ... [ אתה הלוחם העברי לחרות המולדת ] ... [ אני מקווה שבגמר מלחמת הדמים הזאת נפגש יחדיו . אילו הייתי גדול כמוך הייתי לוקח את הסטן ביד ומכה באויבי עמנו ] ... [ אחי הלוחם העברי , חזק ואמץ ! אל תערץ ואל תחת ! רק חזק ואמץ להכות בצוררי עמנו . מהיכן שאב הילד אליעזר דון יחיא את דימוייו על החייל העברי ועל הלוחם הערבי ? מה עמד לנגד עיניו כאשר כתב את מכתבו לחייל בחזית ? הדעת נותנת שהושפע מהלכי הרוח בביתו ובבית ספרו ומספרות הילדים ועיתונות הילדים שקרא . עיתון הצופה לילדים , שעליו היה מנוי דון יחיא ואליו שלח את מכתביו , הופיע מדי שבוע בביתו בזמן המלחמה ועסק רובו ככולו בענייני המלחמה . יש להניח שהמסרים שהועברו בעיתון השפיעו לא מעט על אליעזר דון יחיא וחבריו הצעירים . בפרק זה ייבחן הטקסט שבהצופה לילדים בין השנים 1...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה