הרב משה צבי נריה

הרב משה צבי נריה היה מנהיגה הבולט של תנועת הנוער בני עקיבא מיום כניסתו לעבוד בשורותיה בתרפ " ט ועד יום מותו בשנת תשנ " ו . הרב נריה נולד ב -1913 בלודז ' שבפולין . ב - 1930 עלה לארץ והחל ללמוד בישיבת " מרכז הרב " כתלמידו של הרב קוק , הצטרף לתנועת בני עקיבא והפך לאחד ממדריכיה הבולטים . ב - 1940 ייסד בכפר הרא " ה את ישיבת בני עקיבא הראשונה והפך ברבות השנים למנהיגה הרוחני של התנועה ולאחד ממנהיגיה הבולטים של הציונות הדתית . הרב נריה כיהן כחבר הכנסת השביעית וב - 1978 קיבל את פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה . הוא נפטר בשנת . 1995 לעמדותיו הדתיות והחינוכיות של הרב נריה הייתה השפעה מכרעת על עיצוב האידאולוגיה של התנועה , ומכאן שיש חשיבות רבה להבנת השקפת עולמו כאשר בוחנים אמירות ערכיות בתנועה . להלן פירוט עמדתו המסויגת של הרב נריה מכוח צבאי ומגבורה פיזית ויחסו השלילי למיתוסי הגבורה המרכזיים של הציונות : מצדה ומורדי הגטאות . בעמדות אלה החזיק בעקיבות עד סוף ימיו . הדעת נותנת שלעמדותיו של הרב נריה הייתה השפעה על עמדותיה המתונות של בני עקיבא בסוגיית הכוח . בתשנ " ב פרסם הרב נריה אסופת מאמרים ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה