בסערת הקרבות – היחס לכוח בבני עקיבא בתקופת מלחמת העצמאות ועם סיומה

המסרים החינוכיים של הנהגת התנועה לא השתנו גם בחודשי המלחמה הראשונים על עצמאות ישראל , ובבני עקיבא הדגישו גם בסערת הקרבות את שאיפות השלום , את טוהר הנשק , את ההסתייגות הערכית מצבאיות ואת החשש מפולחן הכוח . המאבק האלים נגד הערבים שהלך והחריף וההכרה כי העצמאות תושג רק באמצעות כוחו של היישוב והתארגנותו של הצבא העברי קיבלו ביטוי בביטאון התנועה זרעים וזימנו מאמרים והערות שהציגו את השקפת העולם של התנועה . הניתוח שלהלן יתבסס במידה רבה על המתפרסם בביטאון זה . תמונות עמוד השער של גיליון חודש אדר תש " ח מתמצתות בבהירות את המיתוסים המרכזיים שעליהם התחנכו חניכי התנועה ערב הקמת המדינה . שתי תמונות הופיעו בעמוד הפתיחה : תמונת לוחם עברי הרכוב על סוס ושומר על יישוב ולידה תמונה של פועל עברי הרוכב על עגלה רתומה לסוסים ויוצא לעבודתו . ליד התמונות הופיעו השורות : " מיודפת עד תל - חי מתל - חי עד טירת צבי מטירת צבי עד ביריה , קול לאומה קורא : חיי " . שורות אלה הופיעו בדפוס כבר בשנת תש " ו . ימי המלחמה העלו על נס מחדש מיתוסים של גבורה כמו יודפת ותל חי , ואלה הצטרפו לסמלי ההזדהות המובהקים של הציונות הדתית 20 ש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה