היחס לכוח בבני עקיבא מיום הקמתה ועד מלחמת העצמאות

תנועת בני עקיבא הוקמה בירושלים בכ " ד באדר א ' תרפ " ט . התנועה נוסדה במהלך עשור שנים שבו הוקמו תנועות הנוער הארץ ישראליות המרכזיות , והייתה אחת האחרונות שבהן . בני עקיבא הייתה מקום ההכשרה להגשמה חלוצית ולהתיישבות , ולחינוך ברוח ערכי תנועת תורה ועבודה . תפקידה , כמו תפקידן של תנועות הנוער האחרות , היה לחנך להגשמת המהפכה שהגו וחוללו מייסדי תנועות האם . יש מקום אפוא לייחד כמה מילים לתנועת תורה ועבודה – תנועת " המרד הקדוש " , תנועת האם של בני עקיבא . תנועת תורה ועבודה נוסדה בשלהי שנת תר " פ בידי חלוצים דתיים שעלו ממזרח אירופה . התנועה הייתה קשורה פורמלית ורעיונית לתנועת " המזרחי" העולמית . מקימיה הדגישו את שייכותם ליהדות הדתית - לאומית , אך הדגישו גם את דרכם הייחודית הרואה בסוציאליזם ערך מרכזי ביהדות , והמאמינה בשילוב לימוד תורה עם עבודה האדמה . מקימי תורה ועבודה שאפו ליצור דגם חדש של 1 פרק זה מבוסס על גרינבלום , היחס לכוח . עוד על תנועת בני עקיבא : אלעד , תנועת בני עקיבא ; בר לב , כהן ורוזנר , במשוך היובל ; לב , ספר בני עקיבא . 2 וראו : אדלר , תנועת הנוער , עמ ' ; 13 - 12 לם , תנועות הנו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה