היחס לערבים ולסכסוך הערבי-ישראלי בחינוך הממלכתי-דתי

תופעות של שנאת הזר ושנאת האויב מובילות לרוב להקצנת עמדות בסוגיות הקשורות להפעלת כוח . על כן יש מקום לבחינת יחסה של מערכת החינוך הממלכתית - דתית לאויב הערבי . מחקרים אחדים בחנו את היחס לערבים במערכת החינוך והשוו בין היחס של החינוך הממלכתי אליהם לבין היחס של החינוך הממלכתי - דתי . מסקנתם של כל המחקרים אחת הייתה , וסיכם אותם מחקרו של שמואל זולטק , אשר בחן את ספרי הלימוד שנכתבו בשנות ה - 70 וה - . 80 על פי המחקר שלו , היה הבדל מהותי בהצגת דמות הערבי בין המקראות של הזרם הממלכתי ) מקראות ישראל של פרסקי לכיתות א ' - ח ' ( לבין המקראות של הזרם 47 " צפרירים " , תשי " ד ) אין ציון חודש ( , עמ ' , 28 שם , בס ' . 45 48 זולטק , דמות הערבי , וראו מחקרים קודמים בביבליוגרפיה בספרו . עוד על דמות הערבי בספרי הלימוד : אלמוג , הצבר , עמ ' ; 299 - 269 ידגר , הסיפור שלנו , עמ ' ; 24 יהב , איזה מלחמה נהדרת ; פודה , הסכסוך הישראלי - ערבי . הממלכתי - דתי ) הליכות ישראל של טברסקי ומלכיאל , לכיתות ב ' - ו ' ( . ההבדל תוכני וגם כמותי . בהליכות ישראל של הזרם הממלכתי - דתי היקרויותיה של דמות הערבי היו המעטות ביותר ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה