מה כתבו התלמידים?

המקרה של התלמיד עמוס קלוזנר ( עוז ) התלמיד עמוס קלוזנר , לימים מסופריה החשובים והמפורסמים של מדינת ישראל , למד בבית הספר היסודי הממלכתי - דתי " תחכמוני " בירושלים . בכיתה ו ' פרסם רשימת ביקורת בביטאון בית הספר על ספרו של הווארד פאסט , אחי גבורי התהילה , שהפך לרב מכר בארץ וסיפר את סיפור מלחמות החשמונאים . התלמיד עמוס כתב כי הספר מסופר מנקודת מבטו של שמעון , האחרון למשפחת החשמונאים , שמשימה אחת נותרה לו : " לכתוב את קורות חיי אחיו הגיבורים , עטורי התהילה " . חייו שלו נראים בעיניו דלים וריקים , וחלקו מועט במלחמת הגבורה והניצחון . " את אחיו הגיבורים יראה כארזים אדירים ] ... [ הנה מתתיהו הישיש וכולו רוח גדולה , מלאת חזון , דם כהן גועש , אמיץ ותוסס ] ... [ אלעזר גוף ענקים ונפש שקטה וצנועה ] ... [ יוחנן גמיש , נמוך , זריז כפנתר וכברדלס " . 39 לדוגמה ראו הדיון במאמרו של טרופר , לעיל עמ ' . 219 שמעון שתיאר כל זאת " חי עתה כולו רק על עברו המזהיר ורואה את ימי הגבורה ההם כבירים ועם זה גם פשוטים ומובנים מאליהם " . לדברי עוז , הספר מתאר פרשה גדולה של משפחת החשמונאים ובו נגול לפנינו סיפורם של האחים "...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה