תאוריה ומעשה – בין דבר המחנך לספרי הלימוד

הלאומי - חילוני של חנוכה במדינת ישראל וקראו לחנך לאורם של ערכי מסירות הנפש וקידוש השם שאפיינו תקופה זו . דוגמה אופיינית לכך היא מאמרו של המחנך אלכסנדר מלכיאל , שהציע תכנית חינוכית לחנוכה . בחג החנוכה , כתב מלכיאל , יש להדגיש כי " מצוקת השמד עוררה בעם גבורה רוחנית נפלאה של יהרג ובל יעבור " . אמנם יש להדגיש גם את הערך הלאומי- צבאי של החג ששימש מקור השראה לגיבורי ימינו , אך המדרג בין שני סוגי הגבורות ברור : " בחוגים רחבים ] ... [ מודגשת גבורת המרד והקרב כעיקר תוכנו של חנוכה . גונזים את האמת ההיסטורית , שהמרד היה לשם שמים , למען תורת ה' ולמען בית מקדשו . היש סילוף גדול מזה ? " . את עיקרו של החג – מעשה הנס , אין מבטאים מספיק , ולכן יש להעמיק את החינוך לאמונה בהשגחה הפרטית ובנס . בדיקת גיליונות בשדה חמ " ד לאורך השנים מגלה מגמה חינוכית המדגישה אמנם את ניצחון הרוח על הכוח , אך אינה מבטלת את ערך המלחמה ואת גבורתם הפיזית של החשמונאים . זהו קו חינוכי שהדגיש כי המלחמה והישועה הן החלטה אלוקית ולא פרי מחשבתו של בן אנוש ואשר נבע הן ממניעים אמוניים הן מתוך הצורך לבדל את אופיו של החג הדתי מאופיו של הח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה