"מדינת התורה"

הספרות ההלכתית שנכתבה בעשור הראשון לקום המדינה הייתה ברובה חלק ממאמץ מרוכז ומשמעותי של הציונות הדתית להציע פרוגרמה של מדינה יהודית ברוח תורת ישראל . בשנים הראשונות לקום המדינה האמינה הציונות הדתית בכוחה לעצב את חזון מדינת התורה ולהציע דגם של מדינה יהודית אידאלית שיש לשאוף אליה . מתוך פרספקטיבה זו נבחנו לרוב ענייני הצבא והמלחמה . יתרה מכן , מתברר כי כל מי שעסק בחזון מדינת התורה ראה בסוגיית הכוח הצבאי סוגיה מרכזית בהגותו , והייתה הבנה אינטואיטיבית שאי אפשר להציע דגם 2 גורן , משיב מלחמה , א , עמ ' . 10 בשל מודעותו לראשוניותו של התהליך השתמש הרב גורן בפסיקותיו גם בספרים החיצוניים ובכתבי יוסף בן מתתיהו כמקורות לפסיקה . מאמר ראשון בסוגו על ייחוד פסיקתו של הרב גורן הוא מאמרו של הרב מ ' הכהן , משיב מלחמה ; וראו גם כהן סטיוארט , ספרא וסייפא , עמ ' . 249 של מדינה יהודית עצמאית בלא לעסוק בבניית הכוח ובהקמתו של צבא יהודי . זאת , משני טעמים : האחד , עיסוק במדינה ריבונית שבידה המונופול על הכוח מחייב מדרך הטבע התמודדות עם סוגיית הפעלת הכוח , והאחר – המדינה נולדה בסערת המלחמה וגם אחר כך ליוו אותה מלחמ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה