פרק רביעי הלכה ומוסר – דיני צבא ומלחמה

הספרות ההלכתית העוסקת בסוגיות שהן על סדר היום הלאומי היא חלק מהשיח הציבורי והשפעתה רבה על עיצוב השקפת העולם של הציבור הדתי - לאומי . הדינמיקה של הכתיבה ההלכתית מחייבת הידרשות כמעט לכל נושא ועניין המשפיע על אורח חייהם של האדם המאמין ושל חברה המנהלת חייה על פי תורת ישראל . האם אפשר להסיק מכך שמיעוט העיסוק ההלכתי בנושא מסוים משמעותו מיקום משני של נושא זה בסדר היום של החברה ומעמד שולי בקרב פוסקי ההלכה ? בדרך כלל התשובה חיובית , אך יש נושאים שלגביהם אפשר לטעון כי התשובה מורכבת יותר . כך הוא עניין הכוח והגבורה בכתיבה ההלכתית בשנות ה - . 50 הספרות ההלכתית שעסקה בדיני צבא ומלחמה בשנים שבין תש "ח לתשכ " ז מועטה – רובה של ספרות זו נכתב החל בשנות ה - 70 ואילך ; הדיון ההלכתי שהתקיים בעשור הראשון לקום המדינה היה ראשוני ותשתיתי ועל כן היקפו אינו מעיד בהכרח על חשיבותו . ואכן , מדובר בספרות הלכתית הנתפסת עד היום כמקור סמכות ראשוני ומחייב . כותבי ההלכה בשנות ה - 50 לא מצאו לפניהם " משנה סדורה " שעסקה בדרך התנהלותו של צבא יהודי במדינה עצמאית וכתיבתם הייתה בגדר יצירה חדשה . מאמרו המכונן של הרב ישראלי על ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה