לקראת סופו של עשור – הרב שמחה בונם אורבך

בחלק העוסק באפיון העשור הראשון למדינת ישראל יוחד מקום נרחב לתיאור אווירת החרדה בציבור הישראלי ערב מבצע סיני ולתיאור האופוריה והאווירה המשיחית שהשתלטה על החברה הישראלית מיד לאחר הניצחון הצבאי . אווירה ציבורית שכזו הייתה קרקע פורייה להתפתחותה של עמדה ביטחונית תקיפה ומעריצת כוח . ואכן זו תקופה של עדנה לעמדה המשיחית - אקטיביסטית . אפשר לומר כי החל משנה לפני המלחמה , עם הגיע הידיעות על העסקה הצ ' כית-מצרית , קשה למצוא עמדה מתונה בביטאוניה המרכזיים של הציונות הדתית , ובראשם העיתון הצופה . העמדות המתונות נדחקו לשוליים והעמדה הנצית קיבלה במה מרכזית מעל דפי הצופה . להלן סיכום הפרק על ידי הצגת הדגם המשיחי - אקטיביסטי באותה תקופה , באמצעות ניתוח כתיבתו של הרב שמחה בונם אורבך , מהפובליציסטים הבולטים בעיתון . 210 שם , עמ ' . 26 211 שם , עמ ' . 27 - 26 הרב מימון פרסם מאמר בשם " אהבה משולשת " , ובו עסק שוב ובאותו האופן במרד בר כוכבא ובקנאים , וגם ממנו עולה יחסו החיובי אליהם . ראו : מימון , עלי עשור , עמ ' מ - נו . 212 ראו לעיל , עמ ' . 56 - 51 אירועים דרמטיים מספקים הזדמנות להוגי דעות ולכותבי טורים ל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה