תהליך הגאולה ותפיסת הכוח בהגותו של הרב גורן

לרב שלמה גורן יש חלק נכבד וחשוב בהטמעתה של הערצת הכוח הצבאי בציונות הדתית ובהענקת משמעות של קדושה למלחמות ישראל בימינו . נוסף על הרב צבי יהודה קוק , הרב גורן הוא החשוב שברבני הציונות הדתית המשפיע על הדומיננטיות של העמדה המשיחית - אקטיביסטית ואשר מסייע להפיכתה לזרם המוביל בציונות הדתית . הרב גורן היה מייסדה של הרבנות הצבאית והרב הצבאי הראשי הראשון , תפקיד שמילא כשני עשורים , ומייסדו של כתב העת מחניים . גדולתו בתורה ובהלכה , חשיבתו היצירתית , חידושיו הרבים ואלפי השאלות שענה עליהן במהלך השנים , הפכו את מפעלו למפעל מכונן בציונות הדתית וקיבעו את מעמדו כפוסק החשוב ביותר בדיני צבא ומלחמה מאז קום המדינה . בצד מפעלו ההלכתי פיתח הרב גורן הגות רעיונית , העוסקת בהרחבה בתהליך הגאולה ובמקומה של מדינת ישראל בתהליך זה . לסוגיית המלחמה והפעלת הכוח יש מקום נכבד בהגות זו , והיא תנותח בעמודים הבאים . 184 על הקמתה של הרבנות הצבאית ראו : אריה מורגנשטרן , הרבנות הראשית לארץ ישראל : יסודה וארגונה , ירושלים . 1973 על תולדות חייו של הרב גורן ראו אדרעי , מלחמה , הלכה וגאולה , עמ ' . 122 - 120 ניתוח תפיסת הכוח של...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה