מוטיב הנקמה בגויים

" קץ זה ) = האחרון ( זהו להחריב ולהשמיד ולהרוג ולאבד את כל האומות , הם ושריהם של מעלה ואלוהיהם ] ... [ הקב " ה יכלה כל שאר האומות רק ) = מלבד ( ישראל " . ציטוט זה מספר ניצחון ישן , שנכתב בגרמניה במאה הי " ג , מביא ישראל יובל בספרו שני גויים בבטנך , בפרק העוסק בניתוח תפיסת הגאולה הנוקמת בקרב יהודי אשכנז . מחקרו של יובל , שעורר " פולמוס רועש ומר " ואשר נגע ב " עצבים חשופים וכואבים " של ההיסטוריה היהודית של ימי הביניים , עיקרו עיון במשמעות קידוש השם בתודעה העצמית של יהודי אשכנז . חלקים ניכרים ממנו עוסקים במושג הנקמה במחשבה היהודית בימי הביניים . יובל , המביא מקורות רבים דומים באופיים לדברי בעל ספר ניצחון ישן , מראה כי רעיון הנקם באויבי ישראל מושרש עמוק במסורת היהודית והוא עתיק מאוד . הנקמה בתהליך המשיחי עוברת כחוט השני בתולדות ישראל ומגיעה עד ימינו אלה . לפיכך אין זה מפתיע למצוא בשיח הציבורי במאה הכ ' הדים למגמה זו בעולם המחשבה היהודי . השקפת העולם של " הגאולה הנוקמת " התפתחה גם בציונות הדתית . היא קיבלה ביטוי מעל דפי העיתון בזמן מלחמת השחרור , בעיקר , כפי שהראיתי , בדבריו של עורך עיתון ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה