הרב צבי יהודה (רצ"י) ויחסו לצבא, בעיתונות התקופה

הגדולה לתודעה במהלך שנות ה - , 50 כאשר תורתם בתקופה זו אינה מגבשת סביבה חוגים רחבים ופעילים . אלא שהתמונה מגוונת יותר . אכן בשנות ה - 50 אין עדיין תנועת המונים פעילה שבמרכזה אנשי מרכז הרב , אך תורתו המשיחית - אקטיביסטית של הרב צבי יהודה ובני חוגו כבר מוכרת אז היטב בציונות הדתית . סקירה של גיליונות הצופה במהלך שנים אלה מראה כיצד שנה אחרי שנה ובעקיבות , קיבל הרב צבי יהודה במה מרכזית להצגת עמדותיו הרדיקליות . עמדותיו נקלטו בציבור וזכו לתגובות ולמאמרי תמיכה . המעבר למרכז התודעה הציונית הדתית , שאכן התרחש לאחר מלחמת ששת הימים , ובעיקר לאחר מלחמת יום הכיפורים , היה מבוסס על תשתית הגותית שהייתה מוכרת היטב לציבור הדתי - לאומי כבר במהלך שנות ה - . 50 כמעט מדי שנה במהלך העשור הראשון למדינה התפרסמו דבריו של הרצ "י בגיליונות יום העצמאות של הצופה במקום בולט ומרכזי , ואין ספק בדבר החשיבות שייחס העיתון לדבריו . כך , מדי שנה הדגיש הרצ " י את קדושת הצבא . ביום העצמאות תשי " ב , במאמר העוסק " בתוקף קדושתו של יום עצמאותנו " , ייחד הרצ " י חלק ניכר מדבריו לגבורה הפיזית . לדבריו , הגבורה המתגלית אצל " גיבו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה