סיכום

שתי מגמות אפיינו את הגישה המתונה בציונות הדתית במהלך העשור הראשון לקום המדינה . המגמה הראשונה הייתה החיבור האימננטי בין דת למוסר . הדגם המתון ראה בתורת ישראל את המקור למוסר האנושי ההומניסטי והאמין כי השמירה על טוהר המידות ועל אמות מוסר אנושיות גבוהות נובעת מהאמונה הדתית , ואילו הקלקלות המוסריות נובעות מאופיו החילוני של הצבא . לפנינו המשכה הטבעי של המגמה הגאולית - אוניברסלית , המאפיינת את הציונות הדתית , ואף מגדירה אותה מראשיתה ועד מלחמת השחרור . 102 ר ' בנימין הוא כינויו של יהושע רדלר פרידמן , סופר , הוגה דעות ואיש רוח דתי , המוכר דווקא בכינויו . עמדה זו שונה בתכלית מתהליך מקביל שהלך והתפתח בשנות ה - , 50 ואשר בעיקרו ייצג מאמץ הגותי והלכתי שעניינו לנתק בין דת ישראל לבין אמות המוסר האוניברסליות . מגמה זו תוצג בהמשך . המגמה השנייה , שהצטרפה בטבעיות לזו הראשונה , הייתה ההסתייגות הנחרצת מכל מאפיין של צבאיות ומיליטריזם העלול לחלחל לרקמת החיים הדתית - לאומית . המאבק בצבאיות שילב אמירות אמוניות - ערכיות שראו בכוח הצבאי מושג זר לתורת ישראל עם התנגדות מעשית לחיי הצבא הפוגעים בשמירת מצוות , מונע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה