הציונות הדתית ופרשת כפר קאסם

סיפור המעשה ב - 29 באוקטובר , 1956 יום פרוץ מבצע סיני , הרגו שוטרי משמר הגבול 47 אזרחים ישראלים ערבים , ובהם 15 נשים ו - 11 ילדים , בשולי הכפר הערבי כפר קאסם . הם עשו זאת לאחר שנצטוו על ידי מפקד הגדוד שלהם לירות על מנת להרוג בכל מי שיפר את העוצר המורחב שהוטל על כפרי הגבול , ולאחר שאותם אזרחים הפרו את העוצר , שעל קיומו לא ידעו . פרשת כפר קאסם הסעירה את הציבור הישראלי בעת התרחשותה , והתגובות לה במבט לאחור מאלפות . מדובר באירוע משמעותי שכל עניינו יחסי כוח ומוסר , פרשה שנידונה בהרחבה בשיח הציבורי ולימים השפיעה מאוד על הדיון בתפיסת " טוהר הנשק " בחברה הישראלית . ככל שחלף הזמן הפכה הפרשה לסיפור מכונן בדיון על גבולות השימוש בכוח ועל חריגה מנורמות מוסריות מתבקשות , אלא שבעת התרחשותו התגובות היו מורכבות יותר וביטאו היטב את העמדה האמביוולנטית הן של ההנהגה הן של הציבור . כיוון שכך , מתבקשת בחינת עמדתה של הציונות הדתית בפרשה מרכזית זו ומידת השפעתה על תפיסות של כוח ומוסר בציבור הדתי - לאומי . בן גוריון הוקיע את הרצח בנאומו בכנסת כ " מאורע זוועה מחריד " , המדינה פיצתה בכסף את המשפחות השכולות ואילו ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה