עם סיומה של תקופה: העמדה המתונה על רקע מבצע סיני ולאחריו

ככל שחלפו השנים , לקראת סופו של העשור , הלך והתמעט מקומה של הגישה הגאולית - אוניברסלית המתונה בעיתונות ובכתבי העת של הציונות הדתית . הדגם המשיחי - אקטיביסטי הלך והשתלט על השיח הציבורי , ועניין זה יודגם בפרק המיוחד לנושא . המתח רב השנים שנבע מגבול פרוץ ואווירת מלחמה הגיע לשיאו ערב מבצע סיני ולא תרם לאפשרות התפתחותה של הגישה המתונה . את עקבותיה של זו אפשר היה למצוא בתגובות למבצע סיני שהופיעו מעל דפי במות משניות כמו ביטאון להורי בית ספר וכתב העת גוילין , ובתגובות לפרשת כפר קאסם אשר מטבע הדברים זימנו תגובה של הצד המתון . חלק זה ירכז ויציג את העמדה המתונה בציונות הדתית עם סיומו של עשור לקום המדינה . העמדה המתונה ב " הצופה" בניגוד לעיתון הצופה במלחמת השחרור , שהיה עמוס במאמרים המציגים עמדה הומנית אנטי - מלחמתית , הרי שבעיתון הצופה של מבצע סיני כמעט שאי אפשר למצוא תגובות מסוג זה . היו בו שתי התייחסויות בודדות המבטאות דאגה לפן המוסרי של צבא ישראל ומביעות הסתייגות מהשימוש בכוח , לעומת התייחסויות רבות שהביעו עמדה הפוכה . זו עדות ברורה למיעוט נוכחותה של העמדה המתונה בשיח הצבאי באותן שנים . נחמיה ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה