העמדה המתונה בזמן מלחמת העצמאות

" הצופה" נורית גרץ הגדירה שלושה דגמים של כתיבה עיתונאית ישראלית , המתמודדים ביניהם על " הגדרת הזהות הישראלית ותאור יחסיה עם העולם הסובב אותה " , ומנתחת על פיהם את עיתונות תש " ח : 1 ( ( הדגם ההומניסטי – דגם המציב את המוסר והצדק הכלל - אנושיים מעל המטרות הלאומיות ואת היחסים בין בני אדם כפרטים מעל ליחסים בין אומות ומדינות . דגם זה היה שולי מאוד בעיתונות בזמן המלחמה והתכנים ההומניסטיים הכלל - אנושיים איבדו מתוקפם בעת מלחמה קשה כל כך ועקובה מדם . הדעת הייתה נתונה בעת ההיא למאבק הקיומי , לניצחון ולהגשמת חלום העצמאות , שנתפסו כמאבק למען הגשמת ערכי צדק ומוסר אנושיים ; 2 ( ( דגם " מעטים מול רבים " – דגם זה מציג את המלחמה כמלחמתם של מעטים וצודקים , ממשיכי מסורת המקבים ולוחמי בר כוכבא , הנלחמים נגד אויבים רבים וחזקים מהם – ויכולים להם . גם דגם זה , אומרת גרץ , שהיה נפוץ מאוד בכתיבה העיתונאית עד , 1948 היה שולי יחסית בזמן המלחמה ; ) 3 ( דגם " אירופה מול אסיה " – הדגם הדומיננטי ביותר בעיתונות תש " ח , אשר עסק במלחמה בהקשר של מלחמת תרבויות בין מערב למזרח . דגם זה מבליט את השתייכותו של הלוחם הישראלי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה