סיכום

את מאפייני היחס לכוח בשנות ה - 50 אפשר לסכם בכמה היגדים : . 1 מרכזיותם של נושאי הביטחון ומציאות מלחמתית קבועה לאורך שנים הפכו את סוגיית הכוח לסוגיה מרכזית בחברה הישראלית , אשר עיצבה את אופייה ודמותה של המדינה הצעירה . . 2 " תפיסת ביטחון פרגמטית " – כך אפשר לכנות את הלך הרוח הדומיננטי בהנהגה ובציבור באותה תקופה . משמעות הדברים : הכרה בהיותו של הכוח הצבאי תנאי לקיומה של מדינת ישראל , ודרישה למדיניות ביטחון תקיפה והחלטית מתוך אמונה ביכולתו של הכוח לפתור בעיות ולהגן על האינטרסים של המדינה . למבצע סיני תרומה מכרעת להישענות על הצבא הישראלי כמגן האומה . . 3 מושגי טוהר הנשק ומלחמת " אין בררה " ליוו את השיח הציבורי , וגם אם לעתים היו הצהרתיים בלבד , הייתה להם משמעות ערכית - חינוכית . בצדם של מושגים אלה , גם היבטים של תוקפנות , כוחנות ואלימות מיותרת היו ממאפייני 38 שם . 39 המכתב נשלח כמכתב פרטי לבן גוריון , וכאשר העיתונאי ק ' שבתאי ביקר בביתו של עומר הבין ממנו שלא רצה בפרסום שניתן למכתבו . מכל מקום , גם שבתאי כותב : " מובטחני כל מי שקרא את מכתבו של משה עומר ] ... [ חרדת קודש לפתה אותו " ] שם , י...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה