האווירה הציבורית בארץ במבצע סיני ובימים שלאחריו

הימים של מבצע סיני והתקופה שמיד לאחריו היו ימים של התעלות רוח בחברה הישראלית . המבצע הועמד במדרגה אחת עם נס יציאת מצרים , נס חנוכה ואפילו פלא הבריאה עצמה ; הוא נתפס כאירוע נסי היסטורי שייחקק לנצח בתולדות העם . באיגרת ששלח דוד בן גוריון לחיילי צה " ל לאחר המלחמה הוא בירכם על " שעלתה בגורלם זכות היסטורית יחידה במינה , מבצע צבאי גדול ומפואר ביותר בתולדות עמנו ואחד המבצעים המופלאים בתולדות העמים " . בהסתכלות שונה וממרחק של זמן אומר בני מוריס כי " מלחמת 1956 היתה פורקן אדיר של עוצמות נקם כבושות " . הן בתודעת בני התקופה הן בראייה מחקרית ממרחק של זמן , נתפסו ימי המערכה והימים שלאחר מכן כימים אפופי הוד קדומים , קדושה והיטהרות . בספרה משיח רכוב על טנק מייחדת יונה הדרי פרק למבצע סיני ומעניקה לו את הכותרת : " האקסטזה : ' מעמד הר סיני / התקדש שוב בדם חיילינו ) על פי 25 הדרי , משיח רכוב על טנק , עמ ' . 61 , 59 , 56 26 למרחב , י " ב בחשוון תשט " ז ) , ) 28 . 10 . 55 מצוטט בתוך הדרי , שם , עמ ' . 58 27 הדרי , משיח רכוב על טנק , עמ ' . 84 28 הצופה , ב ' בכסלו תשי " ז ) . ) 6 . 11 . 56 איגרתו של בן גור...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה