פרק ראשון תפיסת הביטחון והכוח הצבאי בחברה הישראלית

סוגיית ביטחון המדינה ומלחמותיה נותרה מרכזית גם לאחר מלחמת השחרור , ומטבע הדברים שהציבור בישראל נדרש לה . בעמודים הבאים תוצג האווירה הציבורית בישראל בנושא זה וייבחן יחסה לכוח צבאי בין תש " ח לתשי " ח . ניתוח זה חיוני להבנת יחסה לכוח של הציונות הדתית בתקופה זו , והוא יוצג בהמשך . יום העצמאות העשירי של מדינת ישראל צוין בשפע חסר תקדים של אירועים ממלכתיים . שמחה גדולה אפפה את המדינה הצעירה , שמחה שלא נפלה משמחת יום הכרזת העצמאות בתש " ח . היו סיבות רבות לשמחה ולסיפוק : בגבולות שרר שקט יחסי , הייתה תחושה של יציבות פנימית , תנופת פיתוח ועשייה , הרגשת חוסן ויציבות ואווירה של חיים נורמליים . ש ' שלום משורר למדינה " על הנסים ועל הנפלאות ועל הגבורות ועל הוד החופש ] ... [ לא עוד יישרף יהודי בכבשן ] ... [ לא עוד ינום ולא עוד יישן , שומר עצמאות ישראל לנצח " . אלתרמן , משורר הדור ואולי איש הרוח המשפיע ביותר באותם ימים , שם בפי " נסים שושנת יעקב " , דמות המסמלת את מדינת ישראל , את האמירה שחג העשור הוא " השמחה הכי גדולה בכל תולדות עם ישראל " . העשור השני של מדינת ישראל משאיר מאחוריו את אימי העבר וצופן ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה