חלק ראשון כוח וגבורה במחשבה הציבורית הציונית דתית, תש"ח-תשי"ח