הציונות הדתית והכוח, תש"ח-תשכ"ז: סוגיות המחקר

ספר זה מבקש לחשוף שלוש תופעות : ) 1 ( תופעה של " שניות ביחס לכוח" מלווה את הציונות הדתית מימיה הראשונים של המדינה : הערצת הכוח מכאן 62 עמדותיהם של הרב בר - אילן ושל הרב מימון יופיעו בפרק שלישי להלן . הרב עוזיאל , כמו הרב מימון , הרבה לדבר על שילוב הספר והסיף , אך הכרתו בצורך בשימוש בכוח והערצתו את גבורת המלחמה ניכרת היטב בכתביו . ראו דוגמאות : תירוש , הציונות הדתית , עמ ' ; 152 מכמני עוזיאל , ב , עמ ' צא - צד , תפב ; הגיוני עוזיאל , א , עמ ' . 96 - 94 63 הציבור הדתי - לאומי – בעיקר תנועת המזרחי – וחוגי הימין הציוני חולקים ערכים לא מעטים . ראו גניזי , בין המזרחי לרביזיוניסטים , עמ ' ; 54 - 41 נסימי , הציבור הדתי ציוני , עמ ' . 302 - 287 נסימי מצביעה על אחוז גבוה של מתגייסים דתיים לאצ " ל וללח " י ועל יחס חם לעצורי המחתרות למרות ההתנגדות לטרור . 64 בדיון על תכנית החלוקה של ועדת פיל ב - 1937 השמיעו נציגי הציונות הדתית את הביטויים הקיצוניים ביותר של סרבנות מדינית . גורני , השאלה הערבית , עמ ' ; 351 - 350 דותן , פולמוס ) חלוקה ( , בעיקר עמ ' . 184 - 169 והסתייגות ממנו מכאן . תופעה זו דומה ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה