הציונות הדתית והכוח מראשיתה ועד תש"ח

חוקר הציונות הדתית דב שוורץ הגדיר את הציונות הדתית כתנועה מהפכנית ביהדות וקובע כי כבר בראשיתה היו הוגיה ומקימיה חדורים בתודעה של מהפכה . המאפיין העיקרי של המהפכנות הדתית התבטא ברעיון המשיחי והמדיני שהציעה האידאולוגיה הציונית דתית : יזמה אנושית לקידום מהלכי גאולה ומרד בוטה בפסיביות גלותית ) המתנה לגאולה משמים ( . תכליתם של אלה הייתה ליצור טיפוס דתי חדש , שייענה לתביעות האמונית והמעשית הנדרשות מבניין ישות מדינית מודרנית . בין מאפייני המהפכה מנה שוורץ גם את היחס החיובי לאלימות ולכוחנות אך לא דן בו בפירוט אלא הסתפק בכתיבת הערות בודדות המשקפות לדעתו עמדות בציונות הדתית באשר לכוח . קביעתו המרכזית של שוורץ 49 הדרי , משיח רכוב על טנק , עמ ' . 24 50 לוז , מאבק בנחל יבוק , עמ ' ; 362 מוריס , קורבנות , עמ ' : 313 " עד 1967 היתה מפד " ל גוף פרגמטי , בורגני ונינוח , שותף נאמן של מפא " י . מלחמת ששת הימים הטילה מפלגה זו ] ... [ לפרכוסי התלהמות לוחמנית " . מתיאורו של מוריס מצטיירת המפד " ל כמייצגת את כלל הציונות הדתית , ולא היא ! עמדות המפד " ל כפי שהוצגו לציבור אינן משקפות תמיד שיח וויכוחים חריפים ב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה