נספח הצעה למבנה של 19 שרים ומשרדים

ד ” ר חן פרידברג היא עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה במחלקה למזרח התיכון ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל . תחומי מומחיותה הם הכנסת ותפקודה במבט השוואתי ונשים בפוליטיקה . החוברת מבוססת על שני פרסומים של התכנית לרפורמות פוליטיות , בראשות פרופ ’ גדעון רהט . ✓ ✓ פיקוח הכנסת על הממשלה : תמונת מצב והצעה לרפורמה , מחקר מדיניות , 77 מאת חן פרידברג וראובן חזן , המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2009 ✓ ✓ תיקון שיטת הממשל בישראל , ספר בעריכת גדעון רהט , שלומית ברנע , חן פרידברג ועופר קניג , המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2013 www . idi . org . il  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר