המלצות

. 1 יש לקיים דרך קבע שעת שאלות שבועית לראש הממשלה ולשרים באופן שתהיה עניינית , אטרקטיבית ויעילה יותר . החל ביוני 2016 הכנסת מיישמת החלטה ברוח זו . בתמורה לצמצום מהותי של מספר הצעות האי - אמון שמותר להעלות במליאה מוסדה שעת שאלות לשרים ולראש הממשלה . מנגנון זה מאפשר להזמין את ראש הממשלה או השרים ) עד 10 פעמים במושב ( להשיב על שאלות ספונטניות של חברי הכנסת . יש להמשיך מגמה זו ולהפוך את מנגנון שעת השאלות לממשלה למנגנון שבועי . . 2 לנוכח יישום שעת השאלות מן הראוי לשנות את מתכונת הדיון במוסד השאילתה הרגילה : יש לקצר את פרק הזמן למענה עליהן ל - 14 יום ) נשיאות הכנסת תוכל לאשר חריגה ל - 21 יום ( כדי לשמר ככל האפשר את הרלוונטיות ואת האקטואליות שלהן . אם שאילתה לא תקבל מענה , ייאלץ השר להתייחס לסוגיה במליאת הכנסת בשבוע העבודה הראשון של מליאת הכנסת שלאחר זמן החריגה . מומלץ לחייב את נשיאות הכנסת לאשר לפחות שאילתה דחופה אחת לכל חבר כנסת שהשתמש במכסה המלאה שלו ) מקרים חריגים של אי - אישור יאושרו בידי יו " ר הכנסת ( . אם שר ) או נציג מטעמו ( לא יתייצבו למתן מענה על שאילתות נשיאות הכנסת תחויב לגבש נגד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר