אפיון הכשלים

הכנסת מפקחת על הרשות המבצעת לא רק בעזרת ועדותיה , אלא גם באמצעות מנגנוני המליאה . אחד מהמנגנונים הוותיקים והפופולריים ביותר הוא השאילתה . אלא שיעילותו של מנגנון פיקוח זה מוטלת בספק . כך , שרים משהים את תשובותיהם למשך זמן ארוך מן המותר על פי התקנון , שמלכתחילה פרק הזמן הקבוע בו למתן תשובה ארוך למדי . מנתונים שפורסמו בעניין זה על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת עלה שבין 31 . 3 . 2015 ל - 7 . 6 . 2016 שיעור השאילתות לסוגיהן שלא נענו היה גבוה מאוד ועמד על 56 % בסך הכול ) לא נענו 65 % מהשאילתות הרגילות , 60 % מהשאילתות הישירות ו - % 10 מהשאילתות הדחופות ( . בנוסף , לשאילתות אין השפעה מעשית על פעולות הנשאלים ; הן מכילות פעמים רבות מידע לא מהימן ) רובן נשענות על מידע הנשאב מכתבות באמצעי התקשורת (; ומספרן הרב עד מאוד איננו מאפשר התייחסות הולמת אליהן . זאת ועוד , בכנסות האחרונות התשובות לרוב השאילתות לא מוקראות מעל דוכן הכנסת אלא מועברות לפרוטוקול , שכן השואלים אינם נוכחים באולם המליאה כדי לשמוע אותן . גם חברי הכנסת הטורחים לבוא ולשמוע את התשובה לשאלתם ממעטים לנצל את זכותם לשאול שאלה נוספת לאחר ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר