חלק שלישי השאילתה – כלי פיקוח מליאתי על הרשות המבצעת