אפיון הכשלים

אחד מתפקידיה החשובים של הכנסת הוא פיקוח על הממשלה . פיקוח זה מתבצע במגוון הכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותה , ובראשם הוועדות לסוגיהן ) ועדות קבועות , ועדות משנה , ועדות חקירה פרלמנטריות וכיו " ב ( . בפועל הפיקוח הפרלמנטרי של ועדות הכנסת על הרשות המבצעת לקוי מכמה סיבות : א . כנסת קטנה , ממשלות גדולות יחסית וחברים רבים מדי בוועדות הקבועות של הכנסת . הכנסת היא אחד הפרלמנטים החד - ביתיים הקטנים בעולם . מנגד , הממשלות הקואליציוניות בישראל גדולות יחסית . בשל כך רווח המצב שרק כשלושה רבעים מכלל חברי הכנסת פנויים לכהן בוועדות בשעה שסך כל המינויים האפשריים בהן ) כולל ועדות משנה וועדות מיוחדות ( עומד על כמעט פי שלושה מכך . יוצא אפוא שאף שבהשוואה לפרלמנטים בעולם מספרן של הוועדות הקבועות בישראל ) 12 ( אינו חריג , מספר הוועדות שחברי הכנסת מכהנים בהן בעת ובעונה אחת חריג למדי 3 - בממוצע . יתר על כן , במציאות שבה חלק מחברי הקואליציה הם חברי ממשלה ) שרים וסגני שרים ( , חברי קואליציה מסוימים עלולים למצוא את עצמם מכהנים גם ב - , 4 ב - 5 ואף ב - 6 ועדות כדי לשמור על הרוב הקואליציוני בכל ועדה . מתוך המדינות ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר