דברי הסבר להצעות חוק פרטיות

הצעות חוק ממשלתיות ופרטיות מלוות בדברי הסבר לחוק . תכליתם של דברי ההסבר היא להציג את המטרות של החוק המוצע ואת העקרונות שהנחו את המציעים בניסוחו . צירופם של דברי הסבר להצעת חוק הוא נוהג מחייב ורואים אותם כחלק בלתי נפרד מהצעת החוק . דברי ההסבר מצורפים לכל הצעת חוק פרטית המונחת על שולחן הכנסת לדיון מוקדם . דברי ההסבר להצעת חוק פרטית ינוסחו בידי חברי הכנסת , לרוב בעזרתה של הלשכה המשפטית של הכנסת ולעתים בעזרתם של גורמים נוספים . ברוב המדינות קיימות הוראות מפורשות הנוגעות לדברי הסבר להצעות חוק . בצ ' כיה מדובר בהוראה חוקתית ; בפינלנד מדובר בחוק ההוראות לניסוח הצעות חוק ; באוסטרליה מדובר בהנחיות מפורטות המרוכזות במדריך החקיקה האוסטרלי ובדנמרק , בהנחיות המרוכזות במדריך מיוחד שהוציא שר המשפטים ; בסלובקיה ובסלובניה נכללות הוראות אלה בתקנוני הפרלמנטים . בישראל , באוסטריה , באירלנד ובנורווגיה מדובר בנוהג מחייב . ככלל ניתן לומר , כי ברוב המדינות חייבים דברי ההסבר לחוק המוצע לכלול את כל ההשלכות הכלכליות והפיננסיות הצפויות שלו על תקציב המדינה , ובחלקן גם את ההשלכות על החברה , הסביבה והרשויות השונות ....  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר