איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח?

איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח ? המלצות עיקריות חן פרידברג מהדורה מעודכנת , מרץ 2017 טיוטה להערות המלצות עיקריות מהדורה מעודכנת , מרץ 2017 טיוטה להערות חן פרידברג How to Improve the Knesset as a Legislative and Oversight Body : Key Recommendations Chen Friedberg המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א - מפלגתי , מחקרי ויישומי , הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל , הכלכלה והחברה . יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית , שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק , גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים . לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית ומעשית לדמוקרטיה הישראלית . בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה . המכון שם לו למטרה לקדם בישראל שיח ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי , ליזום רפורמות מבניות , פ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר