ה. שאלת הכוהן בכיסא גלגלים בעיניים של מדיניות ציבורית: ישיבה בעבודה ייצוגית – מניעה חברתית או מהותית?

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים היא הגוף הממלכתי האמון על קידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל . בין היתר הנציבות עוסקת בנושא אפליה בתעסוקה . ביקשתי לקבל את עמדת הנציבות בשאלת הכוהן לאור סעיף 8 בחוק . לדברי הנציבות , החוק , ככל חוק , מאזן בין זכויותיהם של העובד והמעביד . מצדו של המעביד , על העובד להיות כשיר לבצע את תפקידו כתנאי לקבלתו לעבודה . זוהי זכותו של מעביד לוודא כי יעבדו אצלו אנשים היכולים לבצע את התפקיד כפי שהוא רואה אותו . מצדו של העובד , שאלת כשירותו לביצוע התפקיד נבדקת בהנחה שיקבל התאמות שיאפשרו לו לבצע את התפקיד על אף המוגבלות , ככל שיש צורך בהתאמות כאמור . יצוין כי על העובד להיות כשיר לבצע את מהותו של התפקיד . כשמדובר בדרישת תפקיד שאינה מהותית , הפתרון הוא בדרך של מתן התאמות . מעביד המסרב לקבל לעבודה עובד עם מוגבלות או מסרב להשאיר בעבודה עובד שהפך להיות אדם עם מוגבלות , הכשיר לבצע את התפקיד אם יקבל התאמות , רק מחמת עובדת היותו אדם עם מוגבלות , או מעביד המסרב לתת התאמות , הוא מעביד מפלה , ועל פי חוק השוויון ניתן לפעול כנגדו במישור המשפטי . כיצד יש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר