ד. הלכה למעשה

ממהלך הפסיקה שראינו לעיל נראה שנכון לחפש ולמצוא כל הצדקה כדי לסייע לכוהן להישאר במעמדו . נכון הוא שיש מקום לדון בהגבלת הגיל של כוהן העומד ומשרת את הציבור . אמנם גיל פרישה עשוי לשחרר מתחים גדולים , אך הסיכוי שמהלך כולל כזה יצליח קטן מאוד . כוהנים מבוגרים ובריאים ימאנו לפרוש אחרי שכל הדורות שלפניהם לא מנעו את העבודה הזאת מהם . לכן אין לנו מוצא אלא לתור אחר פסיקה המאפשרת להכליל את הכוהן המבוגר או המוגבל בגופו בכלל הכוהנים המברכים את ישראל בכל יום .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר