מקורות מאמרי הספר

( לפי סדר הופעתם בספר ) חלק ראשון : ליברליזם ישן וחדש א . המורשת הקלסית על הפילוסופיה הפוליטית הקלסית : " On Classical Political Philosophy " , The Rebirth of Classical Political Rationalism Essays and Lectures by Leo Strauss ( Selected and edited with an introduction by Thomas L . Pangle ) , Chicago : University of Chicago Press , 1989 , pp . 49 - 62 על אותיפרון On" the Euthyphron " , The Rebirth of Classical Political Rationalism , pp . 187 - 206 מהו חינוך ליברלי ? What" Is Liberal Education ? " , Liberalism Ancient and Modern , Ithaca : Cornell University Press , 1989 , pp . 3 - 8 תרגום מאמר זה פורסם לראשונה בכתב העת " תכלת " , 18 ( סתיו התשס " ה ) . אני מודה להוצאת " שלם " שאפשרה לי לפרסם אותו גם בקובץ זה . ( במאמר נעשו שינויים קלים על פי כללי התקנה ועריכה שנהוגים במוסד ביאליק . ) חינוך ליברלי ואחריות Liberal" Education and Responsibility " , Liberalism Ancient and Modern , pp . 9 - 25 ב . ליברליזם ומדע החברה המודרני הקדמה לספר " ליברליזם ישן וחדש" Preface" " , Liberalism Ancient a...  אל הספר
מוסד ביאליק

מכון ליאו בק