דין וחשבון מסכם: יעקב קליין וליאו שטראוס (1970)

השיחה המובאת להלן התקיימה בקולג ' סיינט ג ' ון שבאנפוליס , מרילנד , ב 30 בינואר . 1970 את יעקב קליין ואת ליאו שטראוס הציג הדיקן רוברט א ' גולדווין . הדיקן גולדווין : מר קליין ומר שטראוס יציגו לנו הערב שני " דיווחים " . מקורותיו של אירוע זה פשוטים למדי , כמדומני . רבים מאתנו מכירים את שניהם כמורינו זה שנים רבות , רבות מאוד . במובן מסוים אפשר לומר שאנחנו יודעים הרבה על משנתם . אבל בפועל רובנו יודעים מעט מאוד על התהוות מחשבתם . ועלה בדעתנו שיהיה זה פשוט מאלף לשמוע מהם עצמם סיכום של המקורות ושל ההתפתחות של הגותם באותן סוגיות שמעניינות אותנו , תלמידיהם , יותר מכול . תחילה ידבר מר קליין ואחריו מר שטראוס . אחר כך יינתן זמן לשאלות , כמנהגנו . יעקב קליין : לפגישה זו יש שתי סיבות , האחת מקרית , והאחרת חשובה . הסיבה הראשונה היא העובדה ( וכל עובדה היא סוג מסוים של מקרה ) שמר שטראוס ואנוכי מכירים זה את זה היטב , אנחנו חברים זה חמישים שנה , ובמקרה שנינו נמצאים כאן עכשיו באנפוליס בקולג' סיינט ג ' ון . הסיבה השנייה , החשובה , היא שמר שטראוס אינו מוכר כל כך בקהילה זו , ובתור קהילת לומדים אמתית עלינו ל...  אל הספר
מוסד ביאליק

מכון ליאו בק