נקודות מבט על החברה הטובה (1963)

לבקשתו של פרופסור רילרסדם ( Rylaarsdam ) השתתפתי בסמינר יהודי פרוטסטנטי בחסות המכללה לתאולוגיה של אוניברסיטת שיקגו והליגה נגד השמצה של בני ברית . השתתפתי בסמינר בתור משקיף , מתוך הבנה שאכתוב עליו דין וחשבון . אני יהודי , אבל הכוונה לא היתה שאדווח כיהודי , אלא כמשקיף , משקיף נטול פניות וידידותי , או כמדען חברה , שכן מדען החברה אמור להתעניין בייחוד בכל מאמץ המכוון לקידומה של החברה הטובה . עניין זה היה העניין המשותף למשתתפים ולמשקיף , שכן הסמינר התבסס על ההנחה שלמרות המחלוקות העמוקות ביניהם , יהודים ופרוטסטנטים יכולים לעמוד שכם אחד בשאיפתם לחברה הטובה ובמאמציהם לכונן אותה או להבטיחה . שני חלקים היו לסמינר : שלושה מושבי דיון ושני מושבי סעודה . מושבי הדיון עסקו בנושאים אלה : ( 1 ) " מצע משותף והבדלים " ; ( 2 ) " אמונה ומעשה " ; ( 3 ) " צרכים וצדק " . הם פתחו בשאלת העקרונות הנעלים ביותר ועברו לשאלת העשייה החברתית החשובה ביותר כאן ועכשיו . בכל אחד מן המושבים דיברו פרוטסטנטי ויהודי ; הדובר במושב סעודת הצהריים היה פרוטסטנטי , והדובר במושב סעודת הערב היה יהודי . על מושבי הסעודה אפשר לומר שיועדו ...  אל הספר
מוסד ביאליק

מכון ליאו בק