אפילוג (1962)

הדיסציפלינה שאפשר לכנותה המדע הפוליטי החדש צמחה זמן קצר לפני מלחמת העולם הראשונה ; כוחה נעשה מכריע לפני מלחמת העולם השנייה , במהלכה ואחריה , ובאותה העת גם התגבשה דמותה הבשלה או הסופית . אין צורך לראות בה תוצר או סימפטום למשבר העובר על העולם המערבי המודרני – עולם שיכול להתפאר שהוא מצטיין בחירות ובהומניטריות מתרחבות והולכות ; אבל היא בוודאי בת זמנו של משבר זה . המדע הפוליטי החדש חולק עם המרכיבים המוכרים ביותר של עולמנו המשברי איכות של תופעה המונית . היותו תופעה המונית עולה בקנה אחד עם העובדה שיש לו פסגות ומצולות משלו : למעלה קומץ מובילי דעה , שאחראים לפריצות הדרך , ולמטה , הרבים הנוסעים בדרכים הראשיות שתכננו קומץ מובילי הדעה . סמכותו בעולם המערבי עצומה , ובייחוד כאן בארצות הברית . הוא חולש על מחלקות שלמות של המדע הפוליטי באוניברסיטאות דגולות וגדולות . קרנות עתירות הון , שאמונתן חסרת גבולות ומלגותיהן עצומות , תומכות בו . ואף על פי כן אין סיכון גדול ביציאה נגדו . שכן חסידיו כבולים במעין שבועה היפוקרטית לשעבד את כל שיקולי הביטחון , ההכנסה והכבוד לטובת החיפוש אחר האמת . הקושי נעוץ בעניין אחר...  אל הספר
מוסד ביאליק

מכון ליאו בק