אקזיסטנציאליזם (1995)

שנוצר עקב ידיעתו היומרנית בדבר טיבה האוטופי של הפילוסופיה המקורית עצמה , מפריד ביניהם . איך אפשר לחשוב שביכולתו להבין את ההוגים כמו שהיו רוצים שיבינו אותם – כמו שחייבים להבין אותם , אם רוצים לסדר את תורותיהם זו בצד זו ? די בהיכרותנו עם תולדות הפילוסופיה של המוסר שלא נתפתה ולו לרגע לתקווה החסודה שלמרות עומק המחלוקת בין הפילוסופים הרציונליים בכל הסוגיות האחרות , יגלו אלה בשמחה תמימות דעים בנוגע להתנהגות האנושית . לדוקטרינה של השקפות העולם ישנה דרך אחת בלבד להיחלץ מן המצוקה שבה היא מוצאת את עצמה , ודרך זו היא למצוא את התשתית למגוון תפיסות העולם בנפש האדם , או באופן כללי יותר , במצב האנושי . צעד בלתי נמנע זה מעמיד אותנו שוב ממש על ספו של האקזיסטנציאליזם . יש עוד דרך שכיחה מאוד לפתור את הבעיה הקרויה בעיית הערך . אומרים שעלינו לאמץ ערכים ושטבעי לנו לאמץ את ערכי החברה שלנו . ערכינו הם העקרונות הנעלים ביותר שלנו אם עצם משמעות המדע תלויה בערכים . אבל אין להתעלם מן הקשר בין עקרונות החברה שלנו ובין החברה שלנו , מן התלות של העקרונות בחברה . פירוש הדבר באופן כללי הוא שהעקרונות , " מערכת הקטגוריות "...  אל הספר
מוסד ביאליק

מכון ליאו בק