הקדמה לספר "ליברליזם עתיק ומודרני" (1968)

הליברליזם , לעומת השמרנות , מובן כאן ועכשיו . הבחנה זו מספקת בעבור רוב הצרכים המעשיים שלנו היום . ההודאה בכך פירושה שההבחנה אינה נקייה מקשיים תאורטיים , שאינם חפים בהכרח מתוצאות מעשיות . את אחד הקשיים אפשר לפתור בנקל . רוב בני האדם הם ליברליים מבחינות מסוימות ושמרנים מבחינות אחרות ; ליברל מתון מאוד אולי לא יובחן כלל משמרן מתון מאוד . מעצם אבחנה זו משתמע לפחות קיומם של הליברל והשמרן בתור טיפוסים אידאליים . אבל במקרה זה , מכל מקום , הטיפוסים האידאליים ממשיים בהחלט . כאן ועכשיו אדם שתומך במלחמה בעוני ומתנגד למלחמה בווייטנאם נתפס בדרך כלל כליברל מובהק , ואדם שתומך במלחמה בווייטנאם ומתנגד למלחמה בעוני נתפס בדרך כלל כשמרן מובהק . קושי גדול קצת יותר מתגלה אם מביאים בחשבון שכאן ועכשיו יש לליברליזם ולשמרנות בסיס משותף ; שכן שניהם מתבססים כאן ועכשיו על הדמוקרטיה הליברלית , ועל כן שניהם מתנגדים לקומוניזם . מכאן שהניגוד ביניהם אינו נראה יסודי . ובכל זאת הם שונים מאוד זה מזה בהתנגדותם לקומוניזם . במבט ראשון נדמה שהליברליזם מסכים עם הקומוניזם במה שנוגע למטרה הסופית , אבל חולק עליו לחלוטין בעניין הדר...  אל הספר
מוסד ביאליק

מכון ליאו בק