מהו חינוך ליברלי? (1961)

חינוך ליברלי הוא חינוך במסגרת תרבות או לקראת תרבות . התוצר המוגמר של החינוך הליברלי הוא אדם בן תרבות . מקורה של המילה " תרבות " , " קולטורה " בלועזית , הוא במילה הלטינית " אגריקולטורה " – חקלאות ; כלומר , תרבות האדמה ותוצריה , טיפול באדמה והשבחתה על פי טבעה . מכאן שמשמעותה של המילה " תרבות " – בייחוד בימינו – היא תרבות המחשבה , עיבוד היכולות הטבועות בשכל האנושי והשבחתן על פי טבען . כשם שהקרקע זקוקה למתרבתים , לעובדי אדמה , כך זקוק השכל למורים . אולם מורים , שלא כחקלאים , לא קל להשיגם . לאמתו של דבר המורים הם תלמידים בעצמם , הם מוכרחים להיות תלמידים . ובכל זאת הגלגל הזה צריך להיעצר : בסופו של דבר חייבים להימצא מורים שאינם תלמידים בעצמם . אותם מורים הם המוחות הגדולים ביותר . אנשים כאלה הם נדירים מאוד , ואין הדעת נותנת שנפגוש בהם בכיתת לימוד כלשהי . למעשה אין הדעת נותנת שנפגוש בהם בכל מקום שהוא . מי שזוכה לחיות בזמנו של אחד מהם צריך להיחשב בר מזל . לפיכך הדרך המעשית היחידה הפתוחה בפני תלמידים ללמוד מגדולי המוחות , מן המורים שאינם תלמידים בעצמם , היא אך באמצעות הספרים – ספרי המופת , ליתר ד...  אל הספר
מוסד ביאליק

מכון ליאו בק