על אותיפרון

הדיאלוג " אותיפרון " עוסק בחסידות ( . ( piety יש יותר מסיבה אחת לכך שהדיאלוג אינו מספר לנו מה חשב אפלטון על החסידות . בוודאי שהוא אינו מוסר לידינו את דעתו הסופית או השלמה על החסידות . ואף על פי כן היצירה מוסרת לידינו חלק חשוב מניתוחו של אפלטון לחסידות . הקריאה ב " אותיפרון " לא תלמד אותנו אפוא יותר מאשר מקצת האמת , כפי שראה אותה אפלטון – אמת חלקית , שבהכרח היא גם אי אמת חלקית . מכל מקום , אין ספק שלעולם לא נגלה את האמת על החסידות כפי שראה אותה אפלטון , אלא לאחר שנבין ונעכל את חצי האמת המוצגת לנו באמצעות " אותיפרון " ( אך לא בו עצמו דווקא ) . חצי האמת המוצגת בפנינו באמצעות " אותיפרון " אינה נמנית עם חצאי האמיתות מן הסוג השכיח . חצאי אמיתות מן הסוג השכיח ביותר מספרות לנו את הדעות המקובלות . חצי האמת המוצגת לנו באמצעות " אותיפרון " אינה חצי אמת המקובלת בציבור . היא אינה פופולרית . וכיוון שהיא אינה פופולרית , היא מרגיזה . חצי אמת מרגיזה היא מבחינה מסוימת טובה מחצי אמת פופולרית . כדי להגיע לחצי אמת מרגיזה עלינו להתאמץ מעט . עלינו לחשוב . ודאי שקשה מאוד לשאוב סיפוק מן ההכרח לחשוב תחילה , ולב...  אל הספר
מוסד ביאליק

מכון ליאו בק