על הפילוסופיה הפוליטית הקלסית (1945)

מטרת ההערות שלהלן היא לדון בייחוד במאפיינים הטיפוסיים של הפילוסופיה הפוליטית הקלסית שנשקפת להם סכנה של התעלמות או של הדגשה בלתי מספקת באסכולות המשפיעות ביותר של ימינו . הדברים לא נועדו לשרטט תמצית לפרשנות נאותה של הפילוסופיה הפוליטית הקלסית . דיינו אם יורו על הדרך שהיא לדעתי הדרך היחידה שבה נוכל בסופו של דבר להגיע לפרשנות כזאת . הפילוסופיה הפוליטית הקלסית מתאפיינת בזיקתה הישירה לחיים הפוליטיים . הפילוסופיה הפוליטית " התבססה " בבירור רק לאחר שהפילוסופים הקלסיים עשו את מלאכתם , ועל כן קנתה לה ריחוק כלשהו מן החיים הפוליטיים . את היחס בין הפילוסופים הפוליטיים לחיים הפוליטיים , ואת תפיסתם של הפילוסופים הפוליטיים את החיים הפוליטיים , קבע מאז אותה העת קיומה של מסורת פילוסופית פוליטית שעברה בירושה : מאז נקשרה הפילוסופיה הפוליטית בחיים הפוליטיים בתיווכה של מסורת של פילוסופיה פוליטית . מסורת הפילוסופיה הפוליטית , באשר היא מסורת , קיבלה כמובן מאליו את נחיצותה ואפשרותה של פילוסופיה פוליטית . המסורת שצמחה ביוון הקלסית נדחתה במאה השש עשרה והשבע עשרה לטובת פילוסופיה פוליטית חדשה . אבל " מהפכה " זו לא...  אל הספר
מוסד ביאליק

מכון ליאו בק