פתח דבר

הספר המוגש כאן לקורא הוא עוד מבחר של מאמרים או מסות מאת ליאו שטראוס שנקבצו מכתביו . רוב המאמרים היו במקורם הרצאות בפני ציבור . החוט הרעיוני המחבר ביניהם הוא הזיקה שבין אופיו של משטר החיים – ה " פוליטיאה " בלשונו של שטראוס – בדמוקרטיה הליברלית המודרנית ובין הפרובלמטיקה – או " המשבר " בלשונו של שטראוס – שאליה נקלעה ההגות היהודית המודרנית . היקף מחקריו של שטראוס בתולדות הפילוסופיה הכללית גדול הרבה יותר מזה של מחקריו היהודיים , אבל אין הדבר מעיד על מיעוט חשיבותם של אלה היהודיים . אין בכתביו הפרדה מוחלטת בין מחקרים " יהודיים " למחקרים כלליים , כמו שיש למשל בכתביו של פילוסוף יהודי אחר בן הדור האחרון – עמנואל לוינס . למחקריו הפילוסופיים הכלליים של שטראוס יש נגיעה ברורה בענייני היהדות , ואי אפשר להפריד מהם את השקפותיו על היהדות . ולכן המאמרים המובאים בספר זה חלקם עוסקים בסוגיות פילוסופיות כלליות , וחלקם – בסוגיות ספציפיות יותר , שנוגעות במישרין בהגות היהודית . הנושא הגדול המצוי בתשתית כל כתביו של שטראוס הוא משבר המודרניות שממנו ובו הוא משבר של היהדות . לפיכך ביקורת המחשבה המודרנית לאורה של המח...  אל הספר
מוסד ביאליק

מכון ליאו בק