פרק שמיני "עמי הארץ אל ייכנסו!" התבוננות וצמיחה מתוך תודעה פתוחה

סיפור המעשה שנים של בצורת קשה פקדו את ארץ ישראל . בצוק העתים , פתח רבי יהודה הנשיא את מחסני אוצרות המזון . הכריז רבי יהודה : " ייכנסו לקבל מזון לומדי תורה בלבד – בעלי מקרא ( לומדי מקרא ) , בעלי משנה , בעלי גמרא , בעלי הלכה ובעלי הגדה . אך עמי הארץ , שאינם לומדים תורה , אל ייכנסו ! " אם כך , אך ורק תלמידי חכמים השוקדים על לימוד התורה הורשו להיכנס ולקבל מזון למחייתם , בשעה שהכניסה נאסרה על יתר שכבות האוכלוסייה . דחק רבי יונתן בן עמרם , שהיה תלמיד חכם ונכנס באופן שרבי יהודה לא הכיר אותו וביקש : " רבי , פרנסני . " שאל אותו רבי יהודה : " בני , למדת מקרא ? " השיב רבי יונתן בשלילה . ניסה רבי יהודה שנית : " למדת משניות ? " ושוב השיב רבי יונתן בשלילה . השתומם רבי יהודה : " אם כן , במה אפרנסך , בזכות מה ? " התחנן רבי יונתן : " פרנסני ככלב וכעורב . " אכן פרנס רבי יהודה את רבי יונתן מאוצרות המזון . לאחר שיצא רבי יונתן , ישב רבי יהודה והצטער : " אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ ! " רבי שמעון , בנו של רבי יהודה , ידע כי האדם שקיבל מזון היה רבי יונתן בן עמרם , תלמידו החכם של רבי יהודה . לפיכך שאל רבי שמעון ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)