פרק חמישי "ענייה זו, זה שכרה?!" על הקשבה, רגישות, זריזות ונחישות

סיפור המעשה רבי חנניה בן חכינאי הלך לבית המדרש של רבי עקיבא לקראת סוף ימי חתונתו של רבי שמעון בר יוחאי . ביקש רבי שמעון בר יוחאי מרבי חנניה : " המתן לי עד תום ימי חופתי ואלך איתך לבית המדרש . " אך רבי חנניה לא המתין לרשב " י . הלך רבי חנניה , ישב ולמד בבית המדרש שתים - עשרה שנה . כך גם למד רשב " י בפרק זמן זה אצל רבי עקיבא . רבי שמעון בר יוחאי היה משלח כתבים ( איגרות ) לביתו והיה יודע מה קורה בביתו , ואילו רבי חנניה בן חכינאי לא היה משלח כתבים לביתו ולא היה יודע מה בביתו . שלחה אשתו ואמרה לו : " בתך בגרה , בוא והשיאה . " צפה רבי עקיבא ברוח הקודש ואמר : " כל מי שיש לו בת בוגרת ילך וישיאה . " קם רבי חנניה , נטל ממנו רשות והלך לביתו . כאשר חזר רבי חנניה לעירו , השתנו דרכי עירו ולא ידע למצוא את ביתו . הלך וישב על אחת מגדות הנהר . שמע שקראו לנערה אחת : " בת חכינאי , בת חכינאי , מלאי כדך ובואי ונלך . " אמר רבי חנניה לעצמו : " שמע מינה , נערה זו שלנו . " 91 על פי כתובות סב , ע " ב ; על פי בראשית רבה צה , ל ( מהדורת אלבק ) , עמ ' ; 1232 וכן על פי ילקוט שמעוני רמז , שפב . 92 רבי חנניה בן חכינאי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)