פרק שלישי קנאה — טעות בראיית התמונה הכוללת על הקנאה, מהותה, השלכותיה וההתגברות עליה

סיפור המעשה מסופר בגמרא על הכרזה של הקב " ה : " הביאו כפרה עלי , שמיעטתי את הירח ! " בורא עולם מבקש כי יביאו כפרה על מעשה שעשה – הקטנת הירח . היעלה על הדעת כי ה ' נזקק לכפרה על מעשיו ?! היעלה על הדעת כי ה ' עשה דבר שאסור היה לו לעשותו והוא חוזר בו כעת ?! ודאי שלא . מהי , אם כן , משמעות הדברים ? מה אירע כאן ? קדם לאמירה זו דיאלוג שהתנהל בין הלבנה לה ' על רקע בריאת המאורות . בתחילה ברא ה ' את שני המאורות בגודל שווה . שניהם היו גדולים , ככתוב : " ויעש ה ' את שני המאורות הגדולים . " בהמשך אותו פסוק הופכים לפתע שני המאורות לשונים בגודלם : " את המאור הגדול לממשלת היום , ואת המאור הקטן לממשלת הלילה . " מה קרה לאחד מן המאורות ? כיצד הפך אחד מהם לקטן יותר ? על שאלה זו משיבה הגמרא בתארה את השתלשלות העניינים משלב הבריאה הראשוני . לאחר שהבחינה הלבנה כי היא והחמה נבראו בגודל זהה , כאשר שתיהן גדולות , סברה היא כי הן נועדו למשול בעולם , ופנתה אל ה ' : 31 על פי בבלי , חולין ס , ע " ב . 32 בראשית א , טז . 33 רבי שמעון בן פזי רמי : כתיב " ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים , " וכתיב " את המאור הגדול ואת ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)