מפתח

א אבו חילו נ ' ממשלת ישראל ( 116 ( 1973 [ ראו גם : הפקעת קרקעות ] אבו עיטה נ ' מפקד כוחות צה " ל ביהודה ושומרון ( 240 , 165 ( 1983 [ ראו גם : השטחים ] אבן , אבא 153 , 90 , 89 , 63 האגודה לזכויות האזרח בישראל 239 , 228 , 205 , 197 , 196 , 169 , 12 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ ' אלוף פיקוד המרכז ( 169 ( 1989 [ ראו גם : אכיפה ] אגרנט , שמעון 97 , 64 [ ראו גם : קול העם נ ' שר הפנים ( ; ( 1955 ועדת אגרנט ( ( 1964 - 1975 ] אדם טבע ודין נ ' משרד הביטחון ( 28 , 241 ( 2010 [ ראו גם : קרקעות המדינה , מעמד צה " ל כלפי ] אולמרט , אהוד 290 , 276 , 262 , 261 , 242 , 238 , 232 , 93 ביקורת ע " י ועדת וינוגרד 269 - 262 [ ראו גם : ראש הממשלה , מעמד בקבלת החלטות ] אוסצקי - לזר , שרה 71 [ ראו גם : ממשל צבאי ] אוסיראק התקפה ישראלית על ( 142 , 129 ( 1981 תהליך קבלת החלטות 143 אורן , עמירם 286 , 74 [ ראו גם : קרקעות המדינה ] " אי - חוקיות " , כאסטרטגיה של בית המשפט העליון 209 , 179 [ ראו גם : חרדים , שירות צבאי ] " אי - לגליזם ' " בתרבות הישראלית 62 , 44 - 42 [ ראו גם : שפרינצק , אהוד ] האינתיפאדה הראשונה 1...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)