פרק שמיני הצעות לשיפור

חוקת הביטחון הלאומי של ישראל זקוקה כיום באופן ברור לשידוד מערכות , שכן יותר מדי סוגיות - בכל אחד מארבעת הממדים שמהם מורכבת חוקה זו - נותרו בלתי - פתורות . חלוקת הסמכויות והאחריות בין ענפי הממשל בישראל מעולם לא הוגדרה היטב , וגרוע מכך - הצורך במנגנוני בקרה מעולם לא הופנם עד תום . בשל כך , למרות העובדה שבמדינת ישראל ניכרת מחויבות ברורה ועקבית לעקרון השלטון האזרחי , עדיין אין בה מסד חוקי שיבטיח כי זרועות הביטחון למיניהן ינהגו לפי הנורמות המקובלות בישראל ובעולם בנוגע לשימוש בכוח . עניין זה עדיין תלוי במנגנון רעוע ובלתי - מתואם , שכולל את בתי המשפט הצבאיים , את שופטי בית המשפט העליון , ועדות חקירה אד - הוק וניסיונות מוגבלים להקים מנגנון ביקורת פרלמנטרית . תערובת זו הצליחה להתמודד באופן זמני בלבד עם רוב הכשלים הבולטים במערך הביטחון הלאומי של ישראל ; כעת הגיעה השעה לכונן מערכת מסודרת יותר , שתאפשר התמודדות יעילה גם עם אתגרי העתיד . כינונה של מערכת כזאת מתעכב מסיבות שונות , שהראשונה בהן היא היעדרה של חוקה כתובה . הכנסת אמנם חוקקה בשישים וחמש שנות קיומה של המדינה אחד - עשר חוקי יסוד , שאמורים ל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)