פרק שביעי תמונת מצב

בספרם המשותף - - Law in Times of Crisis מציעים הפרופסורים אורן גרוס ופינולה ני - אולין כי יחסו של עולם המשפט לתחום הביטחון הלאומי יכול ללבוש שלוש צורות עיקריות . הראשונה היא דרך של התעלמות , כלומר מצב שבו הביטחון הלאומי מתנהל לצד המשפט , ומחוץ לו ( "מודל חוץ - לגלי ") . במצב כזה , נורמות משפטיות אינן מוחלות על תחום הביטחון הלאומי - מתוך החלטה מודעת . אפשרות שנייה היא " התאמה " או " הכלה " - מצב שבו עולם המשפט מגבש נורמות מיוחדות , המתאימות לנושאים שבתחום הביטחון הלאומי בלבד . אפשרות שלישית היא להפעיל את הכלים המשפטיים הרגילים גם בתחום הביטחון הלאומי , מבלי לתת לתחום זה מעמד מיוחד לעומת תחומים אחרים ( מודל " עסקים כרגיל ") . כפי שתיארנו במהלך הספר , בישראל חל שינוי עם השנים ממודל " חוץ - לגלי " למודל של " עסקים כרגיל " . מאז הקמת המדינה ב - 1948 ועד פרישתו של דוד בן - גוריון ב - , 1963 תפקדה חוקת הביטחון הלאומי של ישראל בצורה דומה מאוד למודל החוץ - לגלי . השימוש הנרחב שנעשה בתקנות לשעת חירום היה המאפיין המובהק ביותר למשטר חוקי זה , שנוהל על - ידי בן - גוריון בתפקידו הכפול כראש ממשלה ושר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)