פרק חמישי היערכות מחדש

המנהלי כולו אין בית המשפט עושה עצמו עובד - ציבור - על , אלא אך בוחן , אם עובד ציבור סביר והגון יכול היה לקבל החלטה , כפי שזו נתקבלה בפועל " ( בג " צ 393 / 82 ג ' מעית אסכאן אלמעלמון נ ' מפקד כוחות צה " ל באזור יהודה ושומרון ) . במקרה מפורסם עוד יותר בג " צ 680 / 88 שניצר נ ' הצנזור הצבאי הראשי ( - ( 1989 כתב ברק : " בית המשפט אינו עושה עצמו מומחה לביטחון ואינו מחליף את שיקול הדעת הביטחוני של בעל הסמכות בשיקול הדעת הביטחוני של השופט . בית המשפט אך בודק את חוקיות שיקול הדעת הביטחוני , לרבות סבירותו של שיקול - דעת זה . בעניין זה , אין כל הבדל בין היקף ההתערבות בשיקול הדעת הביטחוני לבין היקף ההתערבות בשיקול הדעת של כל רשות מנהלית אחרת . בכל המקרים כולם , בית המשפט אינו הופך להיות רשות - שלטונית - על , אלא אך בוחן את חוקיותו של שיקול הדעת השלטוני . בדרך זו אין כל ייחוד לשיקולי ביטחון . היקף הביקורת השיפוטית מן הראוי הוא כי יהא אחיד לכל רשויות השלטוניות . בהעדר הוראה מפורשת בחוק אין זה רצוי , כי רשויות שלטוניות מסוימות תיהנינה מחסינות בפני ביקורת שלטונית ... הוא הדין ברשות השלטונית שבידה סמכ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)